LVSV

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond is een partij-onafhankelijke en consequent liberaal geïnspireerde politiek-filosofische studentenvereniging die reeds sinds 1930 actief is.
In onze werking trachten wij studenten warm te maken voor het maatschappelijke debat, en kennis te laten maken met een filosofisch onderbouwd liberalisme. Eerder dan de praktijk en partij-politiek van alle dag, staan bij ons het maatschappelijke en ideologische debat centraal. Een pluralistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten is hierbij een leidraad.

LVSV Nationaal is de overkoepelende werking van de verschillende afdelingen. Haar belangrijkste doelstelling is het samenbrengen van mensen uit de afdelingen om samen te discussiëren rond politieke en filosofische onderwerpen. Ook werkt LVSV Nationaal standpunten uit in de vorm van persberichten die worden verspreid naar de buitenwereld toe. Daarnaast onderhoudt zij het contact met de internationale organisaties en biedt zij ondersteuning aan de afdelingen.

Statuten (pdf)

Afdelingen

Geschiedenis

Het LVSV werd opgericht in 1930 als reactie op de vernederlandsing van de Gentse Universiteit. In 1937 wordt de afdeling Brussel opgericht. Gedurende de jaren ’30 werd er binnen het LVSV vooral geageerd tegen het oprukkend communisme en fascisme. In 1947 volgt afdeling Antwerpen. De drie afdelingen vormen samen het BLSV. In die tijd kwamen twee doelstellingen naar voor die nu nog steeds van toepassing zijn. Naast het ontvankelijk maken van de geest voor de ideologie van het liberalisme staat het LVSV borg voor een ‘school’ van politieke en filosofische opleiding waar verschillende generaties intelligentsia gevormd werden. Tijdens de tweede wereldoorlog profileerde het LVSV zich overduidelijk als een antifascistische beweging, daar heel wat LVSV’ers het verzet vervoegden.

In het naoorlogse politiek roerig landschap werd naast de aandacht voor brandend actuele onderwerpen zoals de koningskwestie en de schoolstrijd ook aandacht besteed aan economische onderwerpen, politieke doctrine en levensbeschouwelijke aspecten, dit alles met bruisende activiteiten onderbouwd. De vrijzinnigheid werd toen hoog in het vaandel gedragen maar zou in latere generaties onderhevig zijn aan golfbewegingen. Tijdens het congres van Luik op 17.1.1970 werd de naam Belgisch Studentenverbond voor Vrijheid en Vooruitgang (BSVV) terug gewijzigd in Belgisch Liberaal Studentenverbond (BLSV). Afwisselend leverde de Nederlandstalige en de Franstalige afdeling de voorzitter. In 1972 werd het LVSV Leuven, als vierde lokale LVSV-afdeling, opgericht. Op 18.1.1974 wordt het verbond van Nederlandstalige kringen, het LVSV opgericht. Tijdens het nationaal congres van 16.2.1974 wordt het Belgisch Liberaal Studentenverbond geregionaliseerd. Naast het LVSV verenigen de Franstalige liberale studenten zich in de Fédération des Etudiants Libéraux (FEL).

Tot op vandaag moet het LVSV de liberale beweging ideologische impulsen geven, steeds blijk gevend van een onbevangen geest en een gezonde zelfkritische houding, een debatcultuur met studentikoziteit verzoenend. Op 6 oktober 2009 werd er, in Hasselt, een vijfde LVSV-afdeling opgericht, die sinds 17 mei 2010 haar volledige zelfstandigheid heeft verworven.

Heden ten dage is het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) nog steeds een partij-onafhankelijke, liberaal geïnspireerde, Vlaamse studentenvereniging met afdelingen in Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen en Hasselt. Het LVSV is lid van LYMEC en het Stockholm Network, en wordt beschouwd als de Vlaamse tegenhanger van de Fédération des Etudiants Libéraux (FEL). Het LVSV heeft geen structurele banden met andere organisaties maar onderhoudt wel goede contacten met Liberales, het Murray Rothbard Instituut, European Students for Liberty en het Liberaal Vlaams Verbond.

Voorzitters

 • 1974-75: Luc Vandebuerie
 • 1975-76: Karel De Gucht
 • 1976-77: Mireille Schreurs
 • 1977-78: Frank Wijnakker
 • 1978-79: Patrick Dewael
 • 1979-80: Sas van Rouveroij
 • 1980-81: Peter Martin
 • 1981-82: Patrick Peremans
 • 1982-83: Christophe Snoeck
 • 1983-84: Christophe Snoeck
 • 1984-85: Mick Daman
 • 1985-86: Mick Daman
 • 1986-87: Michel De Bolle
 • 1987-88: Michel De Bolle
 • 1988-89: Wim Van Damme
 • 1989-90: Jo Stremersch
 • 1990-91: Jo Stremersch – (Patrick Asmus)
 • 1991-92: Patrick Asmus
 • 1992-93: Wim Corstjens
 • 1993-94: Jean-Paul Floru
 • 1994-95: Thomas Naudts
 • 1995-96: Bart Julliams
 • 1996-97: Vincent Van Obberghen
 • 1997-98: Thierry Demoor-Dirrick
 • 1998-99: Gaetan Geerkens
 • 1999-2000: Egbert Lachaert
 • 2000-01: Rafael Mondelaers
 • 2001-02: Kurt Van Raemdonck
 • 2002-03: Frank Beckx
 • 2003-04: Jules van Rie
 • 2004-05: Laurent De Meester
 • 2005-06: Bram Machtelinckx
 • 2006-07: Pieter-Willem Vandenbroucke
 • 2007-08: Werner Vandenbruwaene
 • 2008-09: Werner Vandenbruwaene
 • 2009-10: Jan Hayen
 • 2010-11: Franc Bogovic
 • 2011-12: Michiel Rogiers
 • 2012-13: Michiel Rogiers
 • 2013-14: Bavo De Mol
 • 2014-15: Glenn L’hoëst
 • 2015-16: Kathy Galloy

Deze lijst werd samengesteld ism het Liberaal Archief, aanvullingen met betrekking tot eventuele tekortkomingen zijn steeds welkom